PİR-İ TÜRKİSTAN HOCA AHMET YESEVİ-PROF. DR. ORHAN KAVUNCU

Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî
Profesör Dr. Orhan KAVUNCU
Bismillah diye beyan edip hikmet söyleyip
Taliplere inci mücevher saçtım ben işte
Riyazeti sıkı tutup kanlar yutup
İkinci defter sözünü açtım ben işte[i]
 
Hoca Ahmet Yesevi (1093-1176), büyük Türk mutasavvıfı olup, onun ve hakkında “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” kitabıyla ciddi bir çalışma yapan Fuat Köprülü’nün mekânları cennet olsun.
HAYATI
Hazreti Türkistan: Talas savaşı 751 yılında, Orhun abideelerinin sonuncusu Bilge Tonyukuk’un kendi adına diktiği kitabenin tarihi 736. Buhara’nın ve Semerkant’ın fethi 709-711 yılları arasında dolayısıyla Türklerin Müslüman olması o yıllardan başlar; o coğrafyanın adı o zamanlarda Türkistan imiş bunu o günleri anlatan mektuplardan, seyahat kitaplarından, vekayinamelerden anlıyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerini yaşadığı çağa kadar dalga dalga İslam’a giriş devam eder. 400-500 senelik bir dönem yani..
İlk tahsilini babası İbrahim Ata’dan ve şeyhi Arslan Baba’dan alan Yesevi baba, daha sonra Buhara’ya göç eder ve intisap ettiği, feyz aldığı Yusuf Hemedani hazretlerinin kısa zamanda halifelerinden olur.
Hoca Ahmet Yesevi, Buhara’dan Yese [...]